Terénny vozík MOFFETT už pracuje pre zákazníka

14. januára 2019

Terénny vozík MOFFETT už pracuje pre zákazníka

Pred časom nás oslovila firma, ktorá sa venuje autodoprave a prevozu technických plynov v rámci Slovenska.
Požiadavka bola, aby vozík vedel pracovať v náročných podmienkach a bol nezávislý od manipulačnej techniky v mieste vykládky.
Aj na základe predchádzajúcich skúseností klienta padla voľba na terénny vozík MOFFETT.
Táto špecialitka, ktorú stále na Slovensku pozná pomerne úzky okruh firiem, má presne to, čo táto spoločnosť požaduje.
Firma vykladá materiál u klientov, ktorí nemajú vždy vhodnú manipulačnú techniku. Tento problém rieši MOFFETT, ktorý je možné zapojiť na nákladné auto. Použitím tohto modelu sa extrémne skracujú prestoje u klientov. Zároveň sa šetria náklady obidvom stranám.

Ak MOFFETT nie je pri vykládke potrebný, môže pracovať na dvore. K zákazníkovi teda môže ísť nákladné auto aj s prívesom a je teda možné naložiť viac tovaru.

Druhou devízou je práca v extrémne náročných podmienkach. Nebudeme tu opisovať, aký terén MOFFETT zvláda. Pozrite si radšej video

Výhody vozíka sú nesporné.

Klient už predtým vlastnil niekoľko MOFFETOV.
Tentokrát padla voľba na MOFFETT M5 20.3  s kapacitou zdvihu 2 tony. Veríme, že vozík bude slúžiť klientovi rovnako dobre ako predchádzajúce modely.

Vozíky MOFFETT sa vyrábajú aj vo verzii 3×3. Všetky kolesá sú nezávislé poháňané hydromotorom a v kombinácii s terénnymi kolesami majú výnimočnú priechodnosť. Tieto vozíky sa dnes využívajú hlavne pri rozvoze nápojov a potravín, plynov, reziva, stavebných materiálov a okien.

Vozíky možno objednať aj v špecifikácii 4 way, kde sú ovládané aj predné kolesa a je možný aj bočný pohyb. Využitie nájdu hlavne pri veľmi dlhých bremenách a na dvoroch, kde je malý priestor na pohyb.

Nezaradené